Распоред контролних и писмених провера знања

Измене распореда

vesti-grb
Измене распореда контролних и писмених задатака – математика 7. разред

Контролни задатак из математике за 7. разред неће бити оржан у 35. недељи (14-18. мај), већ се реализација наведеног контролног задатка помера за 36. недељу (21-25. мај).

vesti-grb
Измена распореда контролног задатка – биологија 5. разред

Контролни задатак из биологије за 5. разред помера се из 29. за 31. радну недељу