Директор и стручне службе
Директор руководи радом установе.

Директор установе може да буде лице коjе испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања.

Директор jе одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. За своj рад одговара министру и органу управљања.

Директор ОШ “Јелена Ћетковић” је Љиљана Ристић, наставник хемије. 

директор
Љиљана Ристић
помоћник директора
Јелена Предић
Стручни сарадник психолог
Марија Рајак
стручни сарадник педагог
Сања Ристић Станков
директор
Љиљана Ристић
Стручни сарадник психолог
Марија Рајак
помоћник директора
Јелена Предић
стручни сарадник педагог
Сања Ристић Станков
директор
Љиљана Ристић
Стручни сарадник психолог
Марија Рајак
помоћник директора
Јелена Предић
стручни сарадник педагог
Сања Ристић Станков

Домар:

Сервирка у школској кухињи:

Помоћно техничко особље:

Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.