Директор и стручне службе
Директор руководи радом установе.

Директор установе може да буде лице коjе испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања.

Директор jе одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. За своj рад одговара министру и органу управљања.

Директор ОШ “Јелена Ћетковић” је Љиљана Ристић, наставник хемије. 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:

  • Јелена Предић, педагог

ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА:

  • Марија Рајак, психолог
  • Сања Ристић Станков, педагог

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ:

  • Јелена Николић Ђукановић

РАЧУНОВОДСТВО:

  • Јасмина Тасић
Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.