Дан отворене школе ОШ "Јелена Ћетковић" у школској 2023/24. години

РЕДНИ БРОЈ ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА
1. 2. ОКТОБАР 2023.
2. 7. НОВЕМБАР 2023.
3. 6. ДЕЦЕМБАР 2023.
4. 8. ФЕБРУАР 2024.
5. 8. МАРТ 2024.
6. 8. АПРИЛ 2024.
7. 7. МАЈ 2024.

Родитељ се пријављује за присуство одређеном часу у току дана, попуњавањем писмене пријаве и предајом исте одељењско старешини. Неблаговремене пријаве се не разматрају.
Један родитељ може да се пријави за праћење једног часа у току сваког месеца, како би сви заинтересовани добили прилику да учествују.
Највише два родитеља могу присуствовати сваком од часова, како се не би стварале велике гужве у учионици. Изузетак су часови који се организују за два одељења, када се и број могућих посетилаца повећава на четири.
Одељењске старешине прикупљају пријаве родитеља до 10. у месецу, и прослеђују их педагошком колегијуму. Педагошки колегијум одобрава пријаве и прави распоред посета, водећи рачуна о редоследу пријављивања родитеља, равномерној посећености часова, као и о равномерном учешћу сваког од родитеља у току школске године. Одлука Педагошког колегијума биће достављена преко детета, у писаном облику.
Током часа родитељи не смеју реметити рад, ометати ученике и наставнике, нити се на било који начин могу мешати у ток часа. Обавезни су да дођу на време (пре звона) и напусте учионицу по завршетку часа, не реметећи одвијање наставе.

Пријава за присуствовање часу (word документ)

Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.