Упис у нашу школу

pozadina

Електронска пријава за упис у први разред

Упис деце у први разред основне школе почиње 1. априла текуће године и траје до краја маја исте године.

У први разред крећу деца која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година, а постоји могућност уписа и деце која до 31. августа напуне 6 година (ову децу ће тестирати психолог школе посебним тестовима), као и деца која ће тада имати више од 7 година и 6 месеци која због болести или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

За упис је потребна следећа документација:

  1. Дoкaз o здрaвствeнoм прeглeду дeтeтa – пoтврдa дa je психички и физички спoсoбно зa упис у први рaзрeд
  2. Увeрeњe o пoхaђaњу припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa

Осталу документацију школа службено прибавља електронски: oвлaшћeнo лицe-сeкрeтaр шкoлe ћe, у складу са законом,  приступити  eУпису и службенм путем прибавити документа: Извoд из мaтичнe књигe рoђeних и Приjaву прeбивaлиштa. Пoдaци из службeнe eвидeнциje Maтичнe књигe рoђeних и eвидeнциje прeбивaлиштa кoристићe сe искључивo у сврху уписa дeцe у шкoлу у склaду сa чл.55, 81. Зaкoнa o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу („Сл.гласник РС“, бр.55/2013,101/2017,27/2018-други закон и 10/2019) и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2019-аутентично тумачење).

Увeрeња o пoхaђaњу припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa, може се доставити и накнадно, по издавању од стране предшколске установе.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу с просторним могућностима (овај захтев родитељ подноси електронски (као саставни део Електронске пријаве – дугме на врху странице) или у писаној форми (предаје секретару школе). Рок за пријаву деце са подручја друге школе је до краја јануара текуће године

Пријаву за упис детета у први разред ОШ “Јелена Ћетковић” родитељ/старатељ може поднети електронски (дугме на врху стране) или лично (у просторијама школе – секретару школе).

Организација наставе

У нашој школи настава се организује у две смене. Преподневна смена почиње у 8 часова, а поподневна смена у 14 часова. У току радног дана ученици имају по један велики одмор од 15 минута између другог и трећег часа.

Боравак

Школа за ученике првог и другог разреда организује продужени боравак. Прихват деце почиње у 7:00 за преподневну смену, а за поподневну после наставе. За бригу о деци задужени су учитељи и обезбеђене су посебне учионице. Боравак се завршава у 17:30 часова.

Ручак
За ученике првог и другог разреда који иду у боравак организује се ручак у школској кухињи. Плаћање је месечно.

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
У школи се од првог до осмог разреда учи енглески језик.
Од петог до осмог разреда учи се и немачки језик.

ПОДРУЧЈЕ ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“ (ОСЕНЧЕНО)

ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ УПИСА
(обратите пажњу на датум обавештења)

OS-Jelena-Cetkovic
Упис ученика у први разред почиње 01.04. и траје до 31.05.2024. године
SUZ_0626
Пријем првака
OS-Jelena-Cetkovic (1)
ДОБРО ДОШЛИ, ЂАЦИ ПРВАЦИ
OS-Jelena-Cetkovic- upis u prvi razred
Упис ученика у први разред основне школе почиње 1.4.2023.
jelena-20220909-6
Дочек првака
OS-Jelena-Cetkovic-03-2022
Информације за будуће прваке – изборни предмети у првом разреду и продужеени боравак
prvaci201901
Упис у први разред почиње 01.04. и траје до 31.05.2022. године

Поштовани родитељи будућих првака, Упис ученика у први разред основне школе почиње од 01.04. и траје до 31.05.2022. године. Заказивање тестирања и уписа  у први разред и ове године ће се вршити преко портала еУправа. Родитељима ће електронско заказивање термина бити доступно од 21. марта до 31. маја 2022. године. ОШ „Јелена Ћетковић“ ће понудити […]

ucenici
Упис ученика у први разред основне школе почиње од 01.04. и траје до 31.05.2021. године

Поштовани родитељи будућих првака, Упис ученика у први разред основне школе почиње од 01.04. и траје до 31.05.2021. године. Родитељи ће преко портала еУправе заказати термин уписа. Родитељи приликом уписа детета не подносе ниједан документ у папирном облику. Подаци из матичне књиге рођених, евиденција пребивалишта, здравственог информационог система и потврде о обављеном обавезном предшколском програму се […]

vesti-grb
Продужен рок за пријаву деце будућих првака који не припадају територији школе

Због оптерећења сајта и упитника за пријаву, продужава се рок за пријаву деце будућих првака који не припадају територији школе до 28.02.2021. године.

vesti-grb
Питања везано за упис Ваше деце у први разред

Поштовани родитељи, у колико имате питања везано за упис Ваше деце у први разред, можете их поставити  секретару школе Јелени Николић Ђукановић на мејл: sekretarjcetkov@gmail.com  или позвати на телефон 069-3736-106 сваким радним даном од 10:00 до 14:00. Срдачан поздрав, Управа школе

vesti-grb
Радно време секретара школе – упис у први разред

Радно време секретара школе: Понедељак, уторак, четвртак и петак од 8,00 до 16,00 часова Среда од 12,00 до 19,00 часова. За коришћење еУиса (пoдaци из службeнe eвидeнциjе Maтичнe књигe рoђeних и eвидeнциjе прeбивaлиштa) потребно је да родитељи доставе јмбг детета и јмбг једног од родитеља.

pozadina
УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Упис деце у први разред основне школе почиње 1. априла текуће године и траје до краја маја исте године. У први разред крећу деца која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година (деца рођена од 1.3. 2012 до 28.2.2013), а постоји могућност уписа и деце која до 31. августа напуне 6 година (деца […]

plava-pozadina-uspeh
Захтев за упис ученика у први разред школске 2019/20. године

ПОСТАВИТЕ НАМ ПИТАЊЕ

[contact-form-7 id=”682″]
Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.