Информације за будуће прваке – изборни предмети у првом разреду и продужеени боравак

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Приликом обављања разговора са педагошко-психолошком службом, родитељи ученика и ученици определиће се за један од два изборна предмета: грађанско васпитање или верску наставу. Изабрани предмет ученик ће похађати током првог циклуса образовања, односно од првог до четвртог разреда. Пре доласка у школу препоручујемо да разговарате са својим дететом о овом избору како би донели адекватну одлуку, јер накнадна промена неће бити могућа.

а) Грађанско васпитање

Грађанско васпитање је предмет који доприноси развијању код ученика позитивних вредности, ставова, особина и социјалних вештина. Настава грађанског васпитања се остварује кроз радионичарски рад који подразумева да ученици раде у мањим групама, у пару, да нова знања надограђују на сопствена искуства, да размењују мишљења, идеје и конструктивно решавају проблемске ситуације. Улога наставника – учитеља у овом предмету је специфична и његов задатак је да води ученике кроз процес усвајања нових знања и вештина.

Настава грађанског васпитања омогућава ученицима да препознају своја осећања и осећања других, да се лакше прилагоде школској средини, развију социјалне вештине сарадње са вршњацима, да препознају и решавају конфликте ненасилним путем.

Подстиче се самосталност, самопоуздање, самопоштовање, одговорност и креативност. Ученици слободно размењују своје ставове и мишљења.

б) Верска настава

Верска настава је предмет који ће ученика научити како се увећава љубав и поштовање према породици, другарима, себи, како се поштује неко ко је другачији, како се превазилазе мали проблеми да не бисмо дошли до већих, учимо да нас кроз живот води истина, поштење и изнад свега љубав Божија.

У раду са децом смирење и љубав су незаменљиве методе захваљујући којима сви заједно чинимо заједницу у којој чувамо и волимо једни друге.

Шта се изучава: основе православне вере, врлине и наши таленти, светитељи, празници, љубав према породици, пријатељима, природи…

Активности које се спроводе у оквиру предмета: учествовање на приредбама, на ликовним и литерарним конкурсима, одлазак у Цркву, на изложбе, учествовање у хуманитарним акцијама, излагање радова, израда пројеката, макета, презентација…

——

Осим изборног предмета, који се мора одабрати при упису, родитељ има могућност да одабере и:

1. Продужени боравак:

Боравак се организује у смени супротној од оне у којој се одвија настава. Прихват деце почиње у 7:00 за преподневну смену, а за поподневну после наставе. За бригу о деци задужени су посебни учитељи и обезбеђене су посебне учионице. Од активности заступљена је помоћ у изради домаћих задатака, боравак у природи, спортске активности, игре, тематске радионице итд. Боравак се завршава у 17:30 часова. За ученике у боравку организује се ручак у школској кухињи. Плаћање је месечно, а цена се формира у складу са ценама на тржишту.

2. Језик остваривања образовно-васпитног рада-за припаднике националне мањине образовно-васпитни рад може да се остварује на језику и писму националне мањине, тј. ученик може да похађа целокупну наставу на том језику.

Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.