Јавни позив за прикупљање писмених понуда путем јавног оглашавања – давање у закуп школског простора – дела простора школске кухиње- површине 18 м²

ОШ “Јелена Ћетковић”“
Београд,Врањска 26,
оглашава
ЈАВНИ ПОЗИВ
За прикупљање писмених понуда путем јавног оглашавања – давање у закуп школског простора и то:

1.Дела простора школске кухињеповршине  18 м²

  • Намена коришћења продаја пекарских и других прехрамбених производа ученицима и запосленима у школи.
  • Рок трајања закупа годину дана од  дана закључења уговора  са заинтересованим правним лицем.
  • За времезимског и летњеграспустазакупнинасененаплаћује
  • Почетна цена закупа ,односно најнижа цена закупнине 3000,00 динара,на месечном нивоу.
  • Висина депозита 3000,00 динара уплатити на рачун школе  840-1450666-35
  • Закупац је дужан да достави доказ о испуњености услова за обављање делатности производње пекарских производа – копију Решења Министарства пољопривреде, HACCP или ”одговарајући”, као и доказ о поседовању превозног средства за промет- дистрибуцију производа до школе или доказ да је поднео захтев за проверу испуњености услова за обављање делатности пред надлежним Министарством или да достави обавештење о покретању поступка пред надлежним органом.

 Школа није у ПДВ- систему.Писмене понуде у складу са условима из Упутства за формирање понуда  се достављају у  затвореној  коверти на адресу: ОШ Јелена Ћетковић”,Врањска 26, са назнаком:„Пријава на  јавни позив”. Понуђач подноси  писмену понуду лично или путем поште.Рок за доставу  писмене понуде  је 19.04.2022.године  у 17,00 часова, без обзира на начин достављања понуда, након чега следи отварање понуда у 18,00 часова  у ОШ”Јелена Ћетковић”,Врањска 26. Наручилац задржава право да не закључи уговор ни са једним понуђачем. Упутство за формирање понуда може се добити  у Секретаријату школе сваког радног дана од  10 до 12 часова. Додатна објашњења и информације, разгледање школског простора могу се добити и на телефон 011/2418-741,2417-275, контакт особа секретар школе Јелене Николић – Ђукановић.

Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.