Успеси на такмичењима, конкурсима и смотрама – школска 2018/19. гоина

Такмичења и конкурси

Ученици школе учествовали су у већем броју такмичења, конкурса и смотри током школске године. Ученици су учествовали у такмичењима из научних (биологија, географија, енглески језик, историја, математика, српски језик-граматика, техничко и информатичко образовање, физика и хемија), уметничких (књижевност, рецитовање и ликовна уметност) и спортских области (кошарка, одбојка, фудбал, шах, рукомет), као и на конкурсима из уметничких области. Највећи број наведених такмичења, организован је у систему такмичења Министарства просвете, а ученици су се такмичили у индивидуалној и у екипној конкуренцији.

Број ученика који су освојили награде, почев од такмичења општинског ранга је прилично висок-укупно 85 ученика, на индивидуалном такмичењу, али постоји пад у односу на прошлу годину.

Индивидуална такмичења

Највећи број награда освојен је из предмета математике. Награде освојене на републичким такмичењима су у области математике, физике, техничко информатичког образовања. Осим освојених награда може се истаћи и пласман и учешће на републичким такмичењима из енглеског језика, математике и физике.

Припремама и учешћем била су обухваћена сва такмичења која организује Министарство просвете.

Преглед броја укупно освојених награда на такмичењима у систему Министарства, као и преглед освојених награда по предметима дат је у следећим табелама:

ранг такмичења место разред
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно
републичко 1. 1 1 2 4
2. 1 2 2 5
3.
mеђуокружно 1.
2.
3.
градско 1. 1 5 3 7 16
2. 2 3 6 11
3. 2 3 3 3 8 3 5 27
општинско 1. 4 2 16 6 11 39
2. 4 2 4 5 8 9 32
3. 2 2 2 5 6 14 31

 

Предмет Општинско такмичење Градско такмичење Републичко такмичење број ученика који је освојио награде
1. 2. 3 1. 2. 3 1. 2. 3
” Шта знаш о саобраћају”- Б тим – ученици
биологија 1 1 2
географија 1 4 5
енглески језик 1 2 3 3
историја 1 2 1 3
математика 6 4 6 4 2 16
Мислиша 4 5 4 1 14
српски језик/језичка култура 11 7 1 1 1 10 1 19
српски језик/Књижевна олимпијада 2 6 1 1 5 8
физика 5 3 4 3 3 3 1 1 12
хемија 3 3 1 3 1 6
техниика и технологија 1 1 1 1
техничко и информатичко образовање 1 1
техничко и информатичко образовање (робо-инт инвент) 1 2 1 1 3
музичка култура

(соло певање)

2 1 2 3
музичка култура (ФЕДЕМУС- деца композитори) 1 1
физичко васпитање (пливање) 2 2
физичко васпитање (атлетика) 5 1 6
физичко васпитање (џудо) 1 1

Ван званичног система такмичења, ученици су учествовали у мањем броју конкурса, и смотри. Учешће ученика у овом виду такмичења су била недовољно заступљена ове године, самим тим и постигнућа су скромна.

Екипна такмичења

У екипним такмичењима у систему Министарства школу су представљале спортске екипе. Ван система званичних такмичења, ученици су се такмичили у области Најраспеванија одељењска заједница. Постигнути су следећи резултати:

Предмет Општинско такмичење Градско такмичење Међуокружно
1. 2. 3 1. 2. 3 1. 2. 3
физичка култура/рукомет/5-6 10
физичка култура/рукомет/7-8 12
физичка култура/футсал/7-8 12
физичко васпитање/атлетика 5-8 3 1
такмичење оркестара ДЕМУС (дуети) 2 2

 

Општинско Градско Међуокружно
1. место
2. место 27
3. место 15

Прегледом свих резултата може се рећи да је школа постигла одличне резултате из природних наука (математике и физике, хемије, биологије) и српског језика (граматика, књижевност), спорта (рукомет ). Број области у којима се ученици такмиче је на задовољавајућем нивоу. У наредној школској години требало би систематичније радити на мотивацији ученика за учешће на такмичењима и конкурсима из области уметности. Промоција постигнућа на такмичењима, доделом похвалница поводом Дана школе, је добар  начин да се ученици заинтересују за овај вид школског рада.

Освојена места на такмичењима

Бр. Презиме и име ученика Одељење Предмет/назив такмичења/конкурса Врста такмичења Постугнућа ученика на вишим нивоима такмичења: Презиме и име наставника
Општинско Градско (окружно) Међуокружно Републичко
1. Алексић Димитрије

 

8/1 РУКОМЕТ Дечаци 7-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
АТЛЕТИКА 5-8 разред индивидуално 3.место Зоран Јовановић
2. Анастасијевић Реља 3/5 Мислиша индивидуално похвала Малков Наташа
3. Андријић Лука

 

8/5 РУКОМЕТ Дечаци 7-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
ФУТСАЛ дечаци 7-8 разред екипно 3.место Зоран Јовановић
4. Андрић Хана 3/3 математика-мислиша индивидуално 1. место Биљана Марковић
5. Бабић Уна 8/4 Књижевна олимпијада индивидуално 3.место 3.место Обрадовић Славица
6. Бобић Ана 6/1 ФУТСАЛ Девојчице 5-6 разред екипно похвала Бојана Тодоровић
7. Бреско Марија 6/1 ФУТСАЛ Девојчице 5-6 разред екипно похвала Бојана Тодоровић
8. Бугарчић Тијана 7/2 ФЕДЕМУС/Деца композитори индивидуално 1. место Мирјана Мунђа
9. Будић Милена 7/3 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Шевала Хаџиефендић
10. Васовић Тара 3/5 Мислиша индивидуално похвала Малков Наташа
11.  Стојановић Ивана 3/5 Мислиша индивидуално похвала Наташа Малков
12. Вермезовић Анђела

 

8/4 биологија индивидуално 1.  место учешће / / Рајчић Марија
Књижевна олимпијада индивидуално 3.место 3.место Обрадовић Славица
13. Весић Ива

 

 

3/5 Мислиша индивидуално 1. место похвала Малков Наташа
14. Влаховић Петар

 

8/2 РУКОМЕТ Дечаци 7-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
15. Врвић Јана 5/3 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Шевала Хаџиефендић
16. Вујановић Кристина

 

6/3 српски језик индивидуално 1. место 3.место Обрадовић Славица
историја индивидуално 1.место 1.место Татјана Аџић
17. Вуковић Алекса 5/1 историја индивидуално 3.место пласман Татјана Аџић
18. Грдовић Луција 5/2 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Јагода Ђинђић Тасевски
19. Груић Данило 5/3 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Шевала Хаџиефендић
20. Дограјић Димитрије

 

8/5 АТЛЕТИКА 5-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
АТЛЕТИКА 5-8 разред индивидуално 1. место Зоран Јовановић
21. Драгићевић Јелена

 

7/1 Књижевна олимпијада индивидуално 2. место 3.место Маглов Милица
историја индивидуално пласман Татјана Аџић
22. Дракулић Катарина

 

8/1 Техничко и информатичко образовање индивидуално Херцеговац Снежана
2. место
23. Дрпа Теа 4/2 Мислиша индивидуално похвала Јанковић Маријана
24. Ђачић Небојша 3/1 Мислиша индивидуално 1. место 1. место Кладован Јована
25. Ђенић Анђела 8/3 биологија индивидуално учешће / / / Рајчић Марија
26. Ђерић Лена 2/1 Мислиша индивидуално похвала Станковић Миленија
27. Ђокић Стефан 5/3 МИСЛИША индивидуално похвала Шевала Хаџиефендић
28. Ђорђевић Лука 7/3 Техничко и информатичко образовање/ робо-инт инвент индивидуално 1. место 1. место 1. место Жиловић Драгана
29. Ђорђевић Теодоровић Алекса

 

 

 

 

8/3 ФУТСАЛ дечаци 7-8 разред екипно 3.место Зоран Јовановић
МАТЕМАТИКА индивидуално 2. место 1. место похвала Цветанка Борисов
МИСЛИША индивидуално похвала Цветанка Борисов
ФИЗИКА индивидуално I место I место Марковић Љиљана
РУКОМЕТ Дечаци 7-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
30. Ђорђевић Теодоровић Вук 4/3 Мислиша индивидуално 3.место Цигарчић Ружица
31. Ђорђевић Теодоровић Љубица

 

 

6/2 ФИЗИКА индивидуално I место I место I место Тодоровић-Ристић Весна
српски језик индивидуално 1. место 3.место Стефановић Даниела
МАТЕМАТИКА индивидуално 2. место учешће Драгана Стеванчевић
32. Ђукановић Ина

 

 

 

8/2 РУКОМЕТ Девојчице 5-6 разред екипно 2. место Ђорђе Драгаш
ДЕМУС /Соло певање 5-8 разред индивидуално 2. место Новак Стаменковић
ДЕМУС/ДУЕТИ екипно 2. место Новак Стаменковић
Књижевна олимпијада индивидуално 3.место похвала Стефановић Даниела
33. Ђуричић Анђела 7/1 биологија индивидуално учешће / / / Лончаревић – Рипић Мирослава
34. Ђуров Ана 8/3

 

РУКОМЕТ Девојчице 5-6 разред екипно 2. место Ђорђе Драгаш
Архимедесов математички турнир екипно
35. Зарић Никола 6/2 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Драгана Стеванчевић
36. Здравковић Богдан

 

7/2 МАТЕМАТИКА индивидуално 1. место 1. место 2. место Јагода Ђинђић Тасевски
Архимедесов математички турнир екипно похвала Јагода Ђинђић Тасевски
37. Зиндовић Сара 3/1 Мислиша индивидуално похвала Кладован Јована
38. Икодиновић Тара

 

 

4/4 математика-мислиша индивидуално 3.место Ивана Милкановић
математика-мислиша индивидуално 3.место Ивана Милкановић
Архимедесов математички турнир екипно Ивана Милкановић
39. Илијев Невена

 

8/4 српски језик индивидуално 2. место похвала Обрадовић Славица
МАТЕМАТИКА индивидуално 3.место учешће Драгана Стеванчевић
40. Илић Александар 7/3 РУКОМЕТ Дечаци 7-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
41. Јелић Стефан 6/1 ФИЗИКА индивидуално I место III место Тодоровић-Ристић Весна
42. Јешић Дадић Катарина 8/3 РУКОМЕТ Девојчице 5-6 разред екипно 2. место Ђорђе Драгаш
43. Јовановић Елена 8/4 биологија индивидуално учешће Рајчић Марија
44. Јовановић Софија 6/2 српски језик индивидуално 1. место Стефановић Даниела
45. Јојић Филип 5/1 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Јагода Ђинђић Тасевски
46. Јокић Николина 6/3 српски језик индивидуално 1. место 3.место Обрадовић Славица
47. Јочић Ања 6/3 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Драгана Стеванчевић
48. Казимировић Бојана 2/4 Мислиша индивидуално похвала Нинковић Миријана
49. Казимировић Јелена 8/2 РУКОМЕТ Девојчице 5-6 разред екипно 1. место Ђорђе Драгаш
50. Кесер Војин 8/5 ФУТСАЛ дечаци 7-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
51. Ковачевић Андреј

 

6/1 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Драгана Стеванчевић
ФИЗИКА индивидуално I место II место Тодоровић-Ристић Весна
52. Комленић Исидора

 

 

 

 

6/1 српски језик индивидуално 1. место 3.место Стефановић Даниела
МАТЕМАТИКА индивидуално 1. место 1. место похвала Драгана Стеванчевић
Архимедесов математички турнир екипно 1. место Драгана Стеванчевић
МИСЛИША индивидуално похвала Драгана Стеванчевић
ФИЗИКА индивидуално II место I место II место Тодоровић-Ристић Весна
53. Коризма Душан

 

 

8/4 Географија индивидуално 3.место Марија Бркић
МАТЕМАТИКА индивидуално 1. место 1. место 2. место Цветанка Борисов
Архимедесов математички турнир екипно 3. награда Цветанка Борисов
54. Кочинац Вања

 

6/2 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Драгана Стеванчевић
ФИЗИКА индивидуално III место Тодоровић-Ристић Весна
55. Кривокапић Крсто

 

3/1 Мислиша индивидуално 3.место Кладован Јована
математика-мислиша индивидуално 3.место Јована Кладован
56. Кричак Миа 4/5 ПЛИВАЊЕ индивидуално 2. место Бојана Тодоровић
57. Крунић Ирина 3/2 математика-мислиша индивидуално 3.место Јасмина Петровић
58. Кујунџић Илија

 

7/3 ФИЗИКА индивидуално III место III место похвала Тодоровић-Ристић Весна
МАТЕМАТИКА индивидуално 1. место учешће Шевала Хаџиефендић
59. Лазовић Андреа 5/3 српски језик индивидуално 2. место похвала Драгићевић Сандра
60. Лековић Данило

 

7/5 историја индивидуално пласман Татјана Аџић
ФИЗИКА индивидуално похвала Тодоровић-Ристић Весна
61. Лековић Михаило

 

6/2 ФИЗИКА индивидуално III место Тодоровић-Ристић Весна
АТЛЕТИКА 5-8 разред индивидуално 1. место Зоран Јовановић
62. Лончаревић Милан 8/2 ФУТСАЛ дечаци 7-8 разред екипно 3.место Зоран Јовановић
63. Љубичић Лука

 

 

8/4 РУКОМЕТ Дечаци 7-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
АТЛЕТИКА 5-8 разред индивидуално Зоран Јовановић
ФУТСАЛ дечаци 7-8 разред екипно 3.место Зоран Јовановић
64. Мајер Иван

 

8/2 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Драгана Стеванчевић
ФИЗИКА индивидуално II место II место похвала Марковић Љиљана
65. Мајер Јована 6/4 српски језик индивидуално 1. место 3.место Обрадовић Славица
66. Мандић Михајло

 

8/4 АТЛЕТИКА 5-8 разред индивидуално 1. место Зоран Јовановић
АТЛЕТИКА 5-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
67. Манић Јана 5/1 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Јагода Ђинђић Тасевски
68. Маравић Лука

 

6/1 историја индивидуално пласман Драгана Мишић
МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Драгана Стеванчевић
69. Марјановић Милан 5/4 историја индивидуално пласман Татјана Аџић
70. Марковић Софија

 

7/1 хемија индивидуално 1. место 2. место Гецић Александра
биологија индивидуално треће место Лончаревић – Рипић Мирослава
71. Милић Душан 2/4 Мислиша индивидуално похвала Нинковић Миријана
72. Милић Милица 5/4 историја индивидуално пласман Татјана Аџић
73. Милићевић Уна 6/1 ФУТСАЛ Девојчице 5-6 разред екипно похвала Бојана Тодоровић
74. Милосављевић Андреј 8/5 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Цветанка Борисов
75. Милошевић Софија 7/ Географија индивидуално 3.место Бранкица Симић
76. Милошевић Теодора

 

3/3 Мислиша индивидуално похвала Марковић Биљана
математика-мислиша индивидуално 2. место Биљана Марковић
77. Мисић Сергеј 8/4 ФУТСАЛ дечаци 7-8 разред екипно 3.место Зоран Јовановић
78. Михаиловић Анђелика

 

6/4 МАТЕМАТИКА индивидуално 1. место учешће Цветанка Борисов
ФИЗИКА индивидуално III место III место Тодоровић-Ристић Весна
79. Михајловић Марија

 

8/4 ДЕМУС /Соло певање 5-8 разред индивидуално 1. место 1. место Новак Стаменковић
ДЕМУС/ДУЕТИ екипно 2. место Новак Стаменковић
80. Најдановић Милица

 

8/2 РУКОМЕТ Девојчице 5-6 разред екипно 2. место Ђорђе Драгаш
ДЕМУС/ДУЕТИ екипно 3.место Новак Стаменковић
81. Наков Ђорђе 3/1 Мислиша индивидуално похвала Кладован Јована
82. Никчевић Иван 8/5 ФУТСАЛ дечаци 7-8 разред екипно 3.место Зоран Јовановић
83. Нинчић Иван

 

5/3 МАТЕМАТИКА индивидуално 3.место учешће Шевала Хаџиефендић
Архимедесов математички турнир екипно похвала Шевала Хаџиефендић
84. Новаквић Алексеј

 

6/3 српски језик индивидуално 2. место  3. место Обрадовић Славица
ЏУДО 5-8 дечаци и девојчице индивидуално 3. место 1.     место Зоран Јовановић
85. Новаковић Александар 8/3 ФУТСАЛ дечаци 7-8 разред екипно 3.место Зоран Јовановић
86. Обрадовић Дуња 6/5 ФУТСАЛ Девојчице 5-6 разред екипно похвала Бојана Тодоровић
87. Павичевић Василије

 

 

 

8/1 РУКОМЕТ Дечаци 7-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
АТЛЕТИКА 5-8 разред индивидуално 1. место Зоран Јовановић
ФУТСАЛ дечаци 7-8 разред екипно 3.место Зоран Јовановић
АТЛЕТИКА 5-8 разред екипно 3.место Зоран Јовановић
88. Панић Лана 2/6 Мислиша индивидуално 3.место  3.место Слађана Томић
89. Перић Михајло 5/4 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Шевала Хаџиефендић
90. Пескаревић Иван 8/4 Географија индивидуално 3,место Марија Бркић
91. Петровић Маша

 

8/5 српски језик индивидуално 1. место 2. место Обрадовић Славица
Књижевна олимпијада индивидуално 3.место 1. место 2. место Обрадовић Славица
92. Пешић Константин 7/5 историја индивидуално пласман Татјана Аџић
93. Пилиповић Урош

 

3/4 математика-мислиша индивидуално 1. место Драгана Илић
Мислиша индивидуално похвала Петровић Јасмина
94. Поповић Софија 6/5 ФИЗИКА индивидуално I место Тодоровић-Ристић Весна
95. Пујић Арсеније 8/1 РУКОМЕТ Дечаци 7-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
96. Радић Амалија Марусја 7/5 хемија индивидуално 2. место 2. место Гецић Александра
97. Радић Тамара 8/5 РУКОМЕТ Девојчице 5-6 разред екипно 2. место Ђорђе Драгаш
98. Радишић Александар 8/2 РУКОМЕТ Дечаци 7-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
99. Радовановић Василије 5/2 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Шевала Хаџиефендић
100. Радовановић Јана

 

8/2 Енглески језик индивидуално 3.место 2. место Јовановић Јасмина
МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Драгана Стеванчевић
101. Радојичић Сава 3/3 Мислиша индивидуално похвала Марковић Биљана
102. Радосављевић Анита 5/4 српски језик индивидуално 1. место 3.место Маричић Марија
103. Радосављевић Марко 8/2 РУКОМЕТ Дечаци 7-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
104. Рашић Виктор

 

7/4 МАТЕМАТИКА индивидуално 3.место учешће Шевала Хаџиефендић
хемија индивидуално 2. место 2. место Гецић Александра
105. Ристић Ана

 

 

 

 

7/3 Географија индивидуално 3.место Бранкица Симић
МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Шевала Хаџиефендић
хемија индивидуално 1. место 3. место Гецић Александра
биологија индивидуално учешће / / / Лончаревић – Рипић Мирослава
српски језик индивидуално похвала Драгићевић Сандра
106. Ристић Вукашин 3/4 Мислиша индивидуално похвала Петровић Јасмина
107. Роквић Лука

 

5/1

5/1

српски језик индивидуално 2. место 3.место Маглов Милица
МАТЕМАТИКА индивидуално 2. место учешће Јагода Ђинђић Тасевски
108. Роквић Милош 8/5 АТЛЕТИКА 5-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
109. Ршумовић Вид 2/5 Мислиша индивидуално похвала Тоскић Александра
110. Сантовац Вук

 

5/3 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Шевала Хаџиефендић
МИСЛИША индивидуално похвала Шевала Хаџиефендић
111. Сибиновић Марко 5/1 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Јагода Ђинђић Тасевски
112. Спасојевић Исидора 6/1 ФУТСАЛ Девојчице 5-6 разред екипно похвала Бојана Тодоровић
113. Станимировић Силвија 7/5 српски језик индивидуално 2. место 1. место 2. место Маглов Милица
114. Станкић Лука 7/2 ФУТСАЛ дечаци 7-8 разред екипно 3.место Зоран Јовановић
115. Станкић Матеја 8/5 историја индивидуално 3.место пласман Драгана Мишић
ФУТСАЛ дечаци 7-8 разред екипно 3.место Зоран Јовановић
116. Станковић Андреја 8/1 ПЛИВАЊЕ индивидуално 2. место Бојана Тодоровић
117. Станковић Лана 2/6 Мисиша индивидуално 3. место
118.                  118. Станковић Борис 6/3 МАТЕМАТИКА индивидуално 2. место учешће Драгана Стеванчевић
Шах индивидуално 2.     место
119. Станковић Мина Енглески језик индивидуално 3.место 2. место Јовановић Јасмина
120. Станојковић Маја 8/1 РУКОМЕТ Девојчице 5-6 разред екипно 2. место Ђорђе Драгаш
121. Стевановић Ива 6/4 АТЛЕТИКА 5-8 разред индивидуално 1. место Зоран Јовановић
122. Стојаковић Дуња 6/1 ФУТСАЛ Девојчице 5-6 разред екипно похвала Бојана Тодоровић
123. Стојановић Жарко 7/4 Техничко и информатичко образовање/ робо-инт инвент индивидуално 2. место Жиловић Драгана
124. Стојановић Ивона

 

3/5 Мислиша индивидуално 3.место Малков Наташа
математика-мислиша индивидуално 2. место Наташа Малков
125. Стојановић Марко 7/4 Техничко и информатичко образовање/ робо-инт инвент индивидуално 2. место Жиловић Драгана
126. Стојановић Никола 7/3 МАТЕМАТИКА индивидуално 3.место учешће Шевала Хаџиефендић
127. Стојановић Стефан 8/5 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Цветанка Борисов
128. Стојановић Теодора 8/3 РУКОМЕТ Девојчице 5-6 разред екипно 2. место Ђорђе Драгаш
129. Стојановић Урош 2/1 Мислиша индивидуално 3.место Станковић Миленија
130. Урош Стојановић 3/2 Мислиша индивидуално похвала Петровић Јасмина
131. Душан Фолић 3/2 Mислиша индивидуално похвала Јасмина Петровић
132. Ристић Вукашин 3/2 Mислиша индивидуално похвала Јасмина Петровић
133. Стојиљковић Филип

 

3/3 Мислиша индивидуално 3.место Марковић Биљана
математика-мислиша индивидуално 1. место Биљана Марковић
134. Стојнић Лазар 7/3 биологија индивидуално учешће / / / Лончаревић – Рипић Мирослава
135. Струнић Маја

 

6/1 српски језик индивидуално 1. место 3.место Стефановић Даниела
МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Драгана Стеванчевић
136. Струнић Тијана 8/1 МАТЕМАТИКА индивидуално 3.место учешће Драгана Стеванчевић
137. Тасић Вељко 8/1 Књижевна олимпијада индивидуално 3.место 3.место Обрадовић Славица
138. Тимотић Лазар 4/4 математика-мислиша индивидуално 2. место Ивана Милкановић
139. Тодоровић Андреј 5/5 Техника и технологија Шта знаш о саобраћају 1. место 1. место                        – 1. место Небојша Дивац
140. Тодосијевић Лука

 

6/4 МАТЕМАТИКА индивидуално 3.место учешће Цветанка Борисов
ФИЗИКА индивидуално II место II место Тодоровић-Ристић Весна
141. Томић Милан 6/4 историја индивидуално пласман Татјана Аџић
142. Томић Милутин 7/4 РУКОМЕТ Дечаци 7-8 разред екипно 2. место Зоран Јовановић
143. Трипковић Петра 8/4 РУКОМЕТ Девојчице 5-6 разред екипно 2. место Ђорђе Драгаш
144. историја индивидуално пласман Драгана Мишић
145. Тулимировић   Драгош

 

 

6/5 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Цветанка Борисов
српски језик индивидуално 3.место Стефановић Даниела
историја индивидуално пласман Татјана Аџић
146. Ћетковић Лука

 

7/5 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Шевала Хаџиефендић
ФИЗИКА индивидуално похвала Тодоровић-Ристић Весна
147. Ћузовић Маргита Маша 8/3 РУКОМЕТ Девојчице 5-6 разред екипно 2. место Ђорђе Драгаш
Књижевна олимпијада индивидуално 2. место 2. место Стефановић Даниела
148. Филиповић Хана

 

 

7/1 Географија индивидуално 2.место пласман Бранкица Симић
биологија индивидуално учешће / / / Лончаревић – Рипић Мирослава
хемија индивидуално 2. место учешће Гецић Александра
149. Филиповић Дуња 8/1 Књижевна олимпијада индивидуално 3.место 3.место Обрадовић Славица
150. Фолић Душан 3/2 Мислиша индивидуално похвала Петровић Јасмина
151. Цагић Петар

 

6/1 историја индивидуално пласман Драгана Мишић
МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Драгана Стеванчевић
152. Цагић Филип 7/1 МАТЕМАТИКА индивидуално 1. место учешће Јагода Ђинђић Тасевски
153. Цвијетић Вук 8/3 ФУТСАЛ дечаци 7-8 разред екипно 3.место Зоран Јовановић
154. Цикота Урош

 

3/4 Мислиша индивидуално похвала Драгана Илић
155. Цицмил Александра

 

 

8/4 српски језик индивидуално 2. место 3.место Стефановић Даниела
биологија индивидуално учешће / / / Рајчић Марија
Енглески језик индивидуално 2. место 2. место 1.     место Јовановић Јасмина
156. Цолић Софија 5/5 српски језик индивидуално 2. место Маглов Милица
157. Џипковић Софија 8/1 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Драгана Стеванчевић
158. Џордески Јована

 

5/4 српски језик индивидуално 1. место 3.место Маричић Марија
историја индивидуално пласман Татјана Аџић
159. Џодески Милица

 

 

8/3 МАТЕМАТИКА индивидуално учешће Цветанка Борисов
српски језик индивидуално 1. место Стефановић Даниела
хемија индивидуално 1 место 1 место похвала Гецић Александра
160. Шаиновић Милица

 

8/4 ДЕМУС /Соло певање 5-8 разред индивидуално 1. место 1. место Новак Стаменковић
биологија индивидуално учешће / / / Рајчић Марија
161. Шиљић Милица

 

8/2 ДЕМУС/ДУЕТИ екипно 3.место Новак Стаменковић
Информатика и рачунарство – Међународно такмичење Дабар индивидуално похвала Mиљковић Данимирка
162. Шојић Лана

 

4/1 Мислиша индивидуално 3.место 3.место Миријана Стојановић
математика-мислиша индивидуално 3.место Миријана Стојановић
163. Шумаревић Наталија 6/5 ФУТСАЛ Девојчице 5-6 разред екипно похвала Бојана Тодоровић
164. Лазовић Емилија 6/3 ШАХ индивидулно 3.     место /

 

Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.