Измене распореда контролних и писмених задатака – математика 7. разред

Контролни задатак из математике за 7. разред неће бити оржан у 35. недељи (14-18. мај), већ се реализација наведеног контролног задатка помера за 36. недељу (21-25. мај).