Исправка листе уџбеника за школску 2019/20. годину

Исправка се односи на немачки језик у 6. разреду. Сви остали спискови уџбеника на листи нису мењани.