Изложба ученичких радова поводом 60. година од оснивања ОШ “Јелена ЋетковиЋ”

Стучни актив приодних наука припремо је изложбу ученичких радова поводом 60. година од оснивања ОШ “Јелена ЋетковиЋ”.