Измене календара образовно-васпитног рада за школску 2020/2021. годину

Објављене су измене календара образовно-васпитног рада за школску 2020/2021. годину за основне и средње школе.