Обавештење за родитеље: Организација рада од 1- 16.06.2020. године

У складу са дописом Министрства просвете науке и технолошког развоја дел.бр. 610-00-00329∕2020-07 од 13.05.2020. године, организација рада школе од 1.06. до 15.06.2020. организоваће се наследећи начин:

Настава за све ученике на даљину се завршава 29.05. 2020.године.

У периоду од понедељка 1.06.2020. године до уторка 16.06.2020. године, школа организује посебне часове наставе на којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области∕теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности.

Посебни часови организују се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима, групе ученика на овим часовима су до 10.

На посебне часове долазе ученици који желе да поправе оцене или их је предметни наставник позвао да одговарају. Наставници ће у наредном периоду давати предлоге закључних оцена, како би смо направили план посебних часова.

Ученици који желе да одговарају потребно је да се пријаве предметном наставнику и одељенском старешини, који ће спискове проследити Управи школе.

Да би смо осигурали безбедност и здравље ученика и запослених у заказаном термину у школу улазе само ученици који су тог дана на списку за предмет за који су се пријавили.

Након завршеног одговарања ученици су у обавези да напусте Школу и  школско двориште. Задржавање ученика у Школи и школском дворишту није могуће због горе наведених разлога.

Одељенске старешине благовремено ће обавестити родитеље о терминима посебних часова, а предметни наставник ученике о градиву које треба да одговара у заказаном термину, и уколико желе да одговарају да се пријаве до 29.05.2020. године.

Посебни часови се организују у трајању од 90 минутра. О терминима ових часова Одељенске старешине благовремено ће обавестити ученике.

У периоду од 8.06.2020. године до понедељка 15.06.2020. године Школа ће организовати сваког радног ∕наставног дана, одвојене термине часова за ученике петог, шестог и седмог разреда.

Школа може да организује посебне часове наставе на којима се ученицима првог циклуса пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области∕теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности, на исти начин као и за ученике другог циклуса у колико за то буде било потребе.

 

Организација активности за ученике осмог разреда

Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак 5.06.2020. године.

У понедељак 1.06.2020. године од 9:00-14:00 ученицици осмог разреда долазе у Школу и преузимају тестове из Српског језика и Комбиновани тест. Одељенске стрешине ће благовремено обавестити ученике о терминима доласка у Школу и начину преузимања тестова. Ова два преузета теста ученици ће моћи да решавају од куће као још један вид припреме за завршни испит.

Ученици су у обавези да преузете тестове реше и врате у Школу 2.06.2020. године. Тестове враћају Одељенском старешини.

У уторак 2.06.2020. године ученици осмог разреда полажу пробни завршни испит из предмета математика.

Пробни завршни испит због поштовања прописаних мера ученици полажу у две групе. Прва група од 8:00-10:00, а друга група од 11:00-13:00. Детаљна упутства добиће од Одељенских старешина.

Наставници одговарајућих предмета, даће ученицима повратну информацију у вези са предметним тестовима.

Школа у периоду од 1- 5.06.2020. године, припрема и распоред посебних часова наставе, сваког радног∕наставног дана, предвиђа одвојене термине часова за ученике осмог разреда, у трајању од 90 минута.

О терминима посебних часова ученици ће бити благовремено обавештени од стране Одељенског стрешине, након исказивања жеље да одговарају или позива наставника на овај час.

Групе ученика на посебним часовима су до 10, ученици се пријављују предметном наставнику и Одељенском старешини. У заказаним терминима у Школу улазе и овим часовима присуствују само ученици који су на списку у заказаном термину.

Потребно је да ученици у колико желе да одговарају благовремено се пријаве за ове часове. Након завршетка часа предметни наставник контролише одлазак ученика из Школе и школског дворишта.

Од среде 3.06.2020. године до понедељка, 15.06. 2020. године, Школа организује припрему за полагање завршног испита (припремна настава), у складу са исказаним потребама ученика, у трајању од 10 дана, у складу са законом.

Како додатни вид припреме предметни наставници предмета из који се полаже завршни тест, ће путем google учионица постављати задатке припреме за полагање завршног теста, као и детаљна решења постављенуих задатака са упутствима шта је потребно да ученици знају да би исте решили.

Ученици осмог разреда полажу завршни испит 17,18 и 19. 2020. године

Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.