Последњи цртеж школи

Последњи цртеж школи од ове генерације осмака за успомену и сећање!