Упис у нашу школу

pozadina

Упис деце у први разред основне школе почиње 1. априла текуће године и траје до краја маја исте године.

У први разред крећу деца која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година, а постоји могућност уписа и деце која до 31. августа напуне 6 година (ову децу ће тестирати психолог школе посебним тестовима), као и деца која ће тада имати више од 7 година и 6 месеци која због болести или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

За упис је потребна следећа документација:

  1. Доказ о здравственом прегледу детета (потврда  Дома здравља да је дете психички и физички способно за упис први разред )
  2. Доказ о пребивалишту детета (фотокопија личне карте оба родитеља/старатеља уколико на личној карти стоји адреса становања или одштампан очитан извод личне карте оба родитеља/старатеља уколико је лична карта чипована или потврда, или уверење о пријави пребивалишта детета)
  3. Извод из матичне књиге рођених (може старији од 6 месеци, може фотокопија)
  4. Потврда о похађању припремног предшколског програма или уверење о похађању припремног предшколског програма  које издаје вртић

Лекарско уверење и потврду из вртића родитељи могу донети накнадно, када прибаве ова документа.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу с просторним могућностима (овај захтев родитељ подноси у писаној форми и предаје секретару школе до краја јануара текуће године). 
Родитељ са комплетном документацијом треба да дође до секретара школе да преда документацију, а затим га секретар упућује у педагошко – психолошку службу где ће бити заказано тестирање детета.

Организација наставе

У нашој школи настава се организује у две смене. Преподневна смена почиње у 8 часова, а поподневна смена у 14 часова. У току радног дана ученици имају по један велики одмор од 15 минута између другог и трећег часа.

Боравак

Школа за ученике првог и другог разреда организује продужени боравак. Прихват деце почиње у 7:00 за преподневну смену, а за поподневну после наставе. За бригу о деци задужени су учитељи и обезбеђене су посебне учионице. Боравак се завршава у 17:30 часова.

Ручак
За ученике првог и другог разреда који иду у боравак организује се ручак у школској кухињи. Плаћање је месечно.

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
У школи се од првог до осмог разреда учи енглески језик.
Од петог до осмог разреда учи се и немачки језик.

ПОДРУЧЈЕ ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“ (ОСЕНЧЕНО)

ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ УПИСА
(обратите пажњу на датум обавештења)

ПОСТАВИТЕ НАМ ПИТАЊЕ